Handelsbetingelser

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser omfatter alle bestillinger foretaget på Netolie.dk

Generelle oplysninger
Netolie er en del af Ringsted olie A/S.
CVR-nr: 27971717
Zinnsgade 5, 2100 København Ø
Netolie kan kontakte på: kontakt@netolie.dk

2. Priser

Alle priser på Netolie.dk er angivet i danske kroner og inkluderer levering, afgifter, olieforureningsforsikring, energisparebidrag og moms. Alle bestillinger vil blive faktureret til bestillingsdagens pris.

Mindste online bestilling af fyringsolie er 700 liter. Såfremt der ikke er plads til 700 liter, og leverancen ender på mindre end 700 liter, opkræves et leveringsgebyr på 250,00 kr. inkl. moms.

Netolie.dk tager forbehold for åbenlyse prisfejl på sin hjemmeside. Vi henviser til aftalelovens bestemmelser om, at en erhvervsdrivende ikke er bundet af sin prisannoncering, hvis kunden indså eller burde indse, at det er åbenlyst, at der er tale om en fejl i prisen.

3. Leveringsbetingelser

Netolie.dk leverer senest 4 hverdage efter bestillingsdagen. Der kan forekomme leveringer om aftenen i travle perioder. Netolie.dk betragter varen som leveret, når olien er påfyldt din olietank. Fyringsolien kan leveres til Jylland, Fyn, Sjælland og på alle brofaste øer. Vi benytter os af førende danske olie distributionsselskaber.

Vi tilbyder hastelevering: Max 1 dag ved bestillingen inden klokken 15:00. Denne leveringsform koster 475 kr.

Levering af fyringsolie er betinget af, at alle lovkrav i forbindelse med olietankbekendtgørelsen er opfyldt. Alle overjordiske tanke skal i den forbindelse være forsynet med en godkendt tankalarm.

Vores tankbiler har påfyldningsslange på max 60 meter. Det er derfor ikke muligt at levere til adresser, hvor der er mere end 60 meter fra det sted, hvor tankbilen kan parkere til påfyldningsstudsen.

Netolie.dk forbeholder sig retten til at fakturere 350,00 kr. inkl. moms i tilfælde af, at det ikke er muligt at levere grundet manglende adgang til kundens olietank.

Kunden behøver ikke være hjemme, men der skal være fri adgang til tanken.

3.1 Kundens ansvar

Før levering med tankbil, skal kunden tilsikre at:

  1. Tankalarm er påmonteret tanken, eller at tanken kan pejles.
  2. Der er plads i tanken til den mængde fyringsolie, som ordren er afgivet på.
  3. Tankinstallationen er godkendt og lever op til gældende miljømæssige krav og regler.
  4. Der er fri og uhindret adgang til tanken.

Chaufføren kan til enhver tid afvise at levere, såfremt ovenstående ikke er i orden. Såfremt chaufføren vurderer, at der ikke kan foretages en sikker påfyldning, vil Netolie.dk afvise levering af ordren.

4. Betaling

Ved bestilling af olien modtager kunden en ordrebekræftelse via email. Når olien er leveret fremsendes faktura. Faktura fremsendes pr. e-mail, når fyringsolien er leveret.

Det er muligt at benytte MobilePay, Apple Pay og følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort og Visa/Electron samt dansk udstedte MasterCard.

Reservation af beløb
Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme. Pengene reserveres på dit kort eller konto indtil:

  1. Vi trækker beløbet, når vi sender varen, eller
  2. Pengene frigives ifølge aftale med din kortudsteder.

Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder.

Kundens endelige pris afhænger af det antal liter olie, som leveres. Der kan forekomme tilpasninger til fakturaens endelige beløb såfremt der er leveret mindre olie end bestilt. Fakturabeløbet vil ikke overstige det totale beløb, der er reserveret ved ordrens oprettelse.

I øvrigt henviser vi til kortudsteders bestemmelser samt gældende regler for betalinger over nettet med kreditkort. Vi tager ikke kortgebyrer.

4.1 Rabatter

Netolie.dk opererer som udgangspunkt ikke med rabatter, da vi arbejder med en i forvejen lav nettopris.

Der kan i enkelte tilfælde forekomme anledningsvise rabatkoder på Netolie.dk, som kan give et yderligere nedslag i den lave nettopris.

5. Betingelser for online bestilling

Alle myndige personer over 18 kan benytte sig af online bestilling af fyringsolie på Netolie.dk. Du skal have fast bopæl i Danmark for at bestille, da vi ikke leverer uden for landets grænser.

6. Force majeure

Netolie.dk tager forbehold for forhindret og/eller forsinket levering som følge af force majeure.
Eksempler på force majeure er f.eks. brand, eksplosion, lockout, trafik- og driftsforstyrrelser, strejke eller andre forhold, som i væsentlig grad vanskeliggør tilkørsel med de transportmidler eller ad de transportveje, som sælger normalt, benytter til fremskaffelse til det lokale område, hvor leveringen skal ske.

Opstår der force majeure har Netolie.dk ret til at annullere ordren, eller så længe hindringen gør sig gældende, at udskyde levering eller reducere planlagte leverancer.
Netolie.dk er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab, som kunden måtte lide, som følge af mangelfuld eller forsinket levering.

7. Afbestilling

Afbestilling af en given ordre kan foretages frem til leveringen påbegyndes. Ved afbestilling kontakt hurtigst muligt Netolie.dk på e-mail kontakt@netolie.dk.
Afbestilling skal være bekræftet af Netolie.dk før det er gældende.

8. Ingen fortrydelsesret

Du kan ikke fortryde dit køb, efter at olien er leveret i tanken. Dette følger af nedenstående undtagelse fra fortrydelsesretten:

Levering af varer, som på grund af deres natur bliver blandet sammen med andre varer ved leveringen, og ikke kan skilles ad igen.

9. Reklamation

Købet er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne, som giver 2 års reklamationsret når kunden handler som forbruger.

Hvis kundens reklamation er berettiget, betyder det, at kunden enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Hvis du oplever fejl eller mangler ved produktet, skal du reklamere hurtigst muligt på e-mail: kontakt@netolie.dk.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Netolie.dk på kontakt@netolie.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet,
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: kontakt@netolie.dk.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.
Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag – uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

10. Persondatapolitik

For at Netolie.dk kan varetage handlen med kunder, leverandører og andre samhandelspartnere, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Netolie.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Netolie.dk samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Netolie.dk samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på www.netolie.dk er Ringsted Olie A/S.

Som registreret kunde hos Netolie.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige afdeling hos

Netolie.dk, som kan kontaktes på følgende e-mail: kontakt@netolie.dk

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 8. maj 2023.

da_DKDanish

Spar 100 kr.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en rabatkode på 100 kr. rabat.